Izsludināta iepirkumu procedūra

SIA NAMSAIMNIEKS ir izsludinājis iepirkuma procedūru – “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jaunā ielā 19A, Limbažos, Limbažu novadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz šī gada 30. jūnijam. Vairāk informācijas – atlases procedūras.

Scroll to Top