Par mums

    Uzņēmums SIA „NAMSAIMNIEKS” tika izveidots 1991. gadā. SIA „NAMSAIMNIEKS” kapitāla daļu turētājs ir Limbažu novada pašvaldība, kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētājs. Uzņēmums tika nodibināts, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu pēc vienotiem principiem un uzlabotu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti dzīvojamo māju pārvaldīšanā.

    SIA „NAMSAIMNIEKS” ir reģistrēts LR Ekonomikas ministrijas Namu pārvaldnieku reģistrā, kas dod tiesības piedāvāt nekustamo īpašumu pārvaldīšanas pakalpojumus tirgū.

Mērķis


Nodrošināt kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu:

  • Daudzdzīvokļu māju iekšējo komunikāciju apsekošanu un pārvaldīšanu;
  • Pārvaldāmo daudzdzīvokļu māju un tām piesaistīto teritoriju uzkopšanu, deratizāciju, dezinsekciju;
  • Ēku vizuālā apsekošana un pārējo daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšana (mājas lietas vešana u.c.).

 

Nodrošināt pārvaldāmo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu:

  • Pārvaldāmo māju tehniskā stāvokļa uzlabošana;
  • Pārvaldāmo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošana;

Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, veicināt uzņēmuma komunikāciju ar sabiedrību:

  • Klientu izglītojošo un informatīvo pasākumu rīkošana, kopsapulču organizēšanu;
  • Informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrāde klientu apkalpošanas uzlabošanai – klientu pasapkalpošanās portāla izveidi;
  • Komunikācija ar klientiem.
Scroll to Top