PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz 20.09.2022. grozījumiem 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu”

Laika periodā no 01.10.2022. līdz 30.04.2023., dzīvojamās mājas pārvaldītājam jānodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai dzīvojamās mājas dzīvojamās telpās gaisa temperatūra nepārsniedz +19 ℃, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki nav lēmuši citādi

Pamatojoties uz 20.09.2022 grozījumiem 28.09.2010. MK noteikumos Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”

Laika periodā no 01.10.2022. līdz 30.04.2023. tiks samazināta karstā ūdens temperatūra. Aicinām veikt individuālos pasākumus “Legionella spp” baktēriju izplatības ierobežošanai!

Plašāka informācija par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. baktēriju izplatības ierobežošanai atrodama pārvaldnieka mājas lapā www.namsaimnieks.eu vai to varat saņemt, zvanot uz tālruni: 64070233.

 

Mājas pārvaldnieks SIA “NAMSAIMNIEKS”

Scroll to Top