Aktualitātes

SIA NAMSAIMNIEKS darba laika izmaiņas

6.aprīlī – 08.00-15.00
7.aprīlī – Slēgts
8.aprīlī – Slēgts
9.aprīlī – Slēgts
10.aprīlī – Slēgts

Paplašinām rēķinu apmaksu iespējas

Paplašinot piedāvājuma klāstu, priecājamies informēt, ka rēķinu apmaksu iespējams veikt nu jau piecos dažādos veikalu tīklos:

  

Lūgums ņemt vērā, ka attiecībā uz top! veikalu tīklu rēķinu apmaksu iespējams veikt tikai SIA Firma Madara 89 piederošajos veikalos.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM sāk pieņemt pieteikumus jaunajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmā

Šā gada 8. decembrī Attīstības finanšu institūcija ALTUM sāk pieņemt pieteikumus jaunajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmā. Pieteikumu iesniegšana notiks klientu portālā www.mans.altum.lv.

ALTUM aicina visus interesentus laikus veikt sagatavošanās darbus, lai varētu pieteikties atbalsta rezervēšanai, – pārliecināties, ka māja atbilst programmas noteikumiem par atbalsta saņemšanu (mājā ir vismaz 3 dzīvokļi) un var sasniegt atbalsta saņemšanai nepieciešamo energoefektivitātes uzlabojumu mērķi – primārās enerģijas ietaupījumu 30%. To iespējams noskaidrot, veicot mājas energoauditu, kā arī pēc energoaudita veikšanas ir jāķeras pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas. Šo un vēl citu dokumentu sagatavošana ir laikietilpīga, taču tie ir nepieciešami, lai varētu pilnvērtīgi aizpildīt projekta pieteikumu sistēmā mans.altum.lv. Tāpat ir svarīgi sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kurā nepieciešams vienoties par energoefektivitātes projekta sagatavošanas uzsākšanu un vēlāk jau arī realizāciju (pozitīvam rezultātam nepieciešami vismaz 50% + 1 balss vai 100%, ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos).

To daudzdzīvokļu māju īpašnieku un iedzīvotāju ērtībām, kuri vēlas uzlabot ēkas energoefektivitāti, ALTUM ir izveidota 12 soļu karte kapitāla atlaides saņemšanai. Ar to var iepazīties:

https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-2022-2026?tab=2.

Programmas īstenošanas gala termiņš ir 2026. gada 31. marts. Tā tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma resursiem.

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz 20.09.2022. grozījumiem 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu”

Laika periodā no 01.10.2022. līdz 30.04.2023., dzīvojamās mājas pārvaldītājam jānodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai dzīvojamās mājas dzīvojamās telpās gaisa temperatūra nepārsniedz +19 ℃, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki nav lēmuši citādi

Pamatojoties uz 20.09.2022 grozījumiem 28.09.2010. MK noteikumos Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”

Laika periodā no 01.10.2022. līdz 30.04.2023. tiks samazināta karstā ūdens temperatūra. Aicinām veikt individuālos pasākumus “Legionella spp” baktēriju izplatības ierobežošanai!

Plašāka informācija par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. baktēriju izplatības ierobežošanai atrodama pārvaldnieka mājas lapā www.namsaimnieks.eu vai to varat saņemt, zvanot uz tālruni: 64070233.

 

Mājas pārvaldnieks SIA “NAMSAIMNIEKS”

NAMSAIMNIEKS informē

Ir atjaunots saraksts par kabeļtelevīzijā retranslējamām televīzijas programmām 2022.gadam.

KTV saraksta veiktās izmaiņas varat apskatīties sadaļā “Pakalpojumi” – Kabeļtelevīzijas abonēšanas maksa

Scroll to Top