Aktualitātes

SIA “NAMSAIMNIEKS” uz nenoteiktu laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, KASE slēgta.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, SIA “NAMSAIMNIEKS” uz nenoteiktu laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

SIA “NAMSAIMNIEKS” strādās attālināti – saziņai tālr.64070233; 64070235, e-pats info@namsaimnieks.eu , informāciju var atstāt SIA “NAMSAIMNIEKS” pastkastītē Ezeru ielā 2, Limbažos.

Lūgums, iespēju robežās, norēķināties par pakalpojumu elektroniski – AS SEB banka, konta Nr.LV29UNLA0013000508412;  AS Citadele banka, konta Nr.LV32PARX0012500280001

Aicinām izturēties atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību!

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

Ar cieņu, SIA “NAMSAIMNIEKS”

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2020. gadam

Aicinām savus klientus iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tāmi un remontdarbu plānu 2020.gadam – SIA “Namsaimnieks” darba laikā pie klientu konsultanta (tālr. 64070235).

Izsludināts iepirkums – energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Zāles ielā 7

SIA “NAMSAIMNIEKS” izsludinājis iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Zāles ielā 7, Limbažos, Limbažu novadā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz šī gada 7. jūnijam.

Vairāk informācijas pieejamas sadaļā “Iepirkumi” – “Atklāti konkursi”

Izsludināts iepirkums – energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lauku ielā 14

SIA “NAMSAIMNIEKS” izsludinājis iepirkuma procedūru “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lauku ielā 14, Limbažos, Limbažu novadā”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz šī gada 6. jūnijam.

Vairāk informācijas pieejamas sadaļā “Iepirkumi” – “Atklāti konkursi”

Scroll to Top