Aktualitātes

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2020. gadam

Aicinām savus klientus iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tāmi un remontdarbu plānu 2020.gadam – SIA “Namsaimnieks” darba laikā pie klientu konsultanta (tālr. 64070235).
Scroll to Top