Aktualitātes

SIA NAMSAIMNIEKS darba laika izmaiņas

14.aprīlī – 08.00-12.00
15.aprīlī – Slēgts
18.aprīlī – Slēgts

Izsludināta iepirkumu procedūra

SIA NAMSAIMNIEKS ir izsludinājis iepirkuma procedūru – “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jaunā ielā 19A, Limbažos, Limbažu novadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz šī gada 11. februārim. Vairāk informācijas – atlases procedūras.

SIA “NAMSAIMNIEKS” pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, KASE slēgta.

Ņemot vērā valstī izsludināto “lokdaunu” Covid-19 vīrusa dēļ, SIA “NAMSAIMNIEKS” līdz 15.11.2021. pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

SIA “NAMSAIMNIEKS” strādās attālināti – saziņai tālr.64070233; 64070235, e-pasts info@namsaimnieks.eu , informāciju var atstāt SIA “NAMSAIMNIEKS” pastkastītē Ezeru ielā 2, Limbažos.

Lūgums, iespēju robežās, norēķināties par pakalpojumu elektroniski – AS SEB banka, konta Nr.LV29UNLA0013000508412;  AS Citadele banka, konta Nr.LV32PARX0012500280001

Aicinām izturēties atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību!

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

Ar cieņu, SIA “NAMSAIMNIEKS”

Izsludināta iepirkuma procedūra

SIA NAMSAIMNIEKS ir izsludinājis iepirkuma procedūru – “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Limbažu novads, Limbaži, Jaunā iela 3A”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz šī gada 28. jūlijam. Vairāk informācijas – atlases procedūras.

Izmaiņas KTV retranslējamo programmu sarakstā

 Sākot ar 1. jūliju ir veiktas izmaiņas kabeļtelevīzijas retranslējamo programmu sarakstā. Jauno sarakstu ir iespējams apskatīt pakalpojumu sadaļā zem cenrāža vai šeit: KTV saraksts sākot ar 1. jūliju

Scroll to Top